چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

قبل از فروید این روانپزشکان دقیقاً چیکار می کردند؟

چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

معصومه هاشمی:

 
آقای وزیر بهداشت
ببخشید که این قدر من سوال دارم و هی مزاحم مصاحبه ها و عکس گرفتن ها و برنامه های آینده تون می شم. همین طور این جمله شما ذهنم رو مشغول کرده: «کار روانپزشک روانکاوی است.»
دارم فکر می کنم اون سال هایی که فروید هنوز تئوری روانکاوی را نگفته بود، به زبان ساده هنوز روانکاوی متولد نشده بود، کار روانپزشک ها چی بود خب؟ دقیقا چی کار می کردن؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15172

  تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۰۵