چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

در این طرح «تحول سلامت» جائی برای سؤال «از کجا آورده ای؟» هم تعبیه شده؟

جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴

سوده رخشا:
” …متأسفانه در یک دهه گذشته اخلاقیات در برخی بخش‌های جامعه پزشکی مانند برخی اقشار جامعه و اصناف کم‌رنگ شده‌است.
این مسئله به همراه برخی قانون‌گریزی، ما را وادار می‌کند اخلاق‌ حرفه‌ای و قانون‌مداری را ترویج دهیم. اگر سعی کنیم هرکس در جایگاه خود طبق قانون و موازین اخلاقی به وظایف خود عمل کند، مسلما این‌قدر مشکل نخواهیم داشت. درحالی‌که طرح تحول سلامت امکان بروز برخی خطاها را از بین برده، تقریبا در زمینه قصور و خطای پزشکی در آستانه بحران هستیم. شورای پیشگیری از قصور و جرائم پزشکی که زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی است، اقدامات بسترساز کاهش زمینه جرم را شناسایی می‌کند.”*

 

آقای عباسی، چند سوال:
این ۲ تای اول را در راستای کمرنگ کردن اشتباه اقشار جامعه نمی پرسم.
آیا بی اخلاقی در جامعه پزشکی خطرش به اندازه دیگر اقشار جامعه و اصناف است؟
آیا در این خاک پاک، هیچ صنف و قشری به اندازه جامعه پزشکی ادعای امامزاده بودن و مطهر بودن و در نتیجه بی نیاز از نظارت بودن، دارد؟
وقتی کسی قانون گزیر است باید فقط “اخلاق‌ حرفه‌ای و قانون‌مداری را ترویج دهیم”؟ بعد می دانید برای جلوگیری از گریزش چه کاری باید بکنید؟
آیا با اگر و مگر از این بحران جلوگیری می شود؟
طرح تحول سلامت امکان بروز کدام خطاها را از بین برده؟
گفتید: ” شورای پیشگیری از قصور و جرائم پزشکی که زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی است، اقدامات بسترساز کاهش زمینه جرم را شناسایی می‌کند.” برای بعد از شناسایی چه برنامه ای دارید؟ ضمانت اجرایی آن چیست؟

 

*
«شکایات در این زمینه به اثبات نمی رسد»، چون که «خود ما» به آنها رسیدگی می کنیم!
https://freudianassociation.org/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%8C/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15561

  تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۴۸