پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

من که حیرت می کنم

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴

سوده رخشا:

 
آقای وزیر بهداشت!
این انجمن فرویدی که عمرش دراز باد، عجب به هدف زد، بیش از ۹ ماه پیش، ” در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۳”. باور می کنی؟! من که حیرت می کنم.
 
“جناب آقای دکتر هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با انتصاب دکتر وحید شریعت به ریاست بیمارستان ایران صیانت از پرونده دکتر میترا کدیور در این بیمارستان را به شما می سپاریم

 

Your Excellency Dr. Hashemi
Respectable Minister of Health and Medical Education
Following the assignment of Dr. Vahid Shariat as the president of Iran Hospital, we entrust safeguarding the medical file of Dr. Mitra Kadivar in this hospital to you.” *

 

 
* https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=16158

  تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۳۰