پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

«تا دست به دامان ریا افتادند

بی وقفه به یاد شهدا افتادند»

 

دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴

م. ز. گ:

 

“دکتر هاشمی در ادامه سخنان خود پیشنهاد برگزاری جشنواره شهدای جامعه پزشکی در کنار چهره‌های ماندگار پزشکی و سلامت را برای پاس‌داشت و ادای دین به این قشر وفادار و فداکار را ارائه داد که با اقبال حاضرین مواجه شد. ”
https://freudianassociation.org/16800-2/
اما
“تا دست به دامان ریا افتادند
بی وقفه به یاد شهدا افتادند”
رضا بروسان
http://khublink.ir/jomalat-qsk/%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C–%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86.htm


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17704

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۲۷