شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

۳۱ سال بدون مدرک مشغول به «درمان»!

چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۵

ا. روشن:
سایت تنها نهاد رسمی روانکاوی را می بندید؟!! شوخیتان گرفته است؟! آن جناب قاضی که دستور بستن این سایت را داده، ایا واقعا در مسند عدالت نشسته؟!!! چطور ممکن است سایت کسانی را که بیش از ۲ سال وجود پدر مافیای روان را فریاد می زند را بست ولی به سراغ او که ۳۱ سال، بدون مدرک مشغول به «درمان» ملت است و در دانشگاه های بزرگ این مملکت مشغول به «تدریس» است را ندید؟؟!! آیا این چنین قاضی ای در «مسند عدالت» است؟ پس «عدالت» کجاست؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=25631

  تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۰۲