شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:English

A poem as the “indirect response ” of Dr. Mitra Kadivar to the Minister of Health of the Islamic Republic of Iran (on the 7th day of Moharram [month of revenge of Lady Zeinab])

[Symbolism of a Psychoanalyst arisen from a ten thousand- year- old civilization]

 

A poem as the “indirect response ” of Dr. Mitra Kadivar to  the Minister of Health of the Islamic Republic of Iran (on the 7th day of Moharram [month of revenge of Lady Zeinab])

[Symbolism of a Psychoanalyst arisen from a ten thousand- year- old civilization ]

 

سِـــرّ نی در نینـــوا می مـاند اگر زینـب نبـود

 کــربــلا در کـربــلا می مـاند اگر زینب نبود

چهره ی سرخ حقیقت بعد از آن طوفان رنـگ

 پشـت ابری از ریا می مـاند اگر زینب نبود

چشـمـه ی فریـاد مظلـومیـت لـب تشـنـگـان

در کویرِ تفـتـه جـا می مانـد اگر زینب نبود

زخمه ی زخمی ترین فریاد، در چنگ سکوت

 از طـــراز نـغـمه وا می ماند اگر زینب نبود

در طلـوع داغ اصغـر، استـخـوان اشـک سـرخ

در گلـوی چشمها می ماند اگر زینب نبود

ذوالجـناح داد خواهی، بی سـوار و بی لگـام

در بـیـابـانـهـا رهـا می ماند اگر زینب نبود

در عـبـــور از بستــر تاریـــخ، سیــل انقــــلـاب

 پشت کوه فتنه ها می ماند اگر زینب نبود

قادر طهماسبی (فرید)

 

منبع: سایت فرهنگی مذهبی شهید آوینی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18510

  تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۰۰