چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

ACF Aquitania, Bordeaux : “Récréation topologique”, 23 juin

برنامه کنگره ها

برنامه کنگره ها


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=867

  تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۳، ساعت: ۲۳:۱۴