چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

ACF Est : Nancy 6-12 “Un nouvel usage du symptôme” MH Blancard /Strasbourg 8-12 Cinéma-débat

 

 

 

1

 

2

3


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=6025

  تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۲۰:۱۶