شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

AMP, Radio Lacan : Newsletter n° ۲۵

برنامه کنگره ها

RADIO LACAN

برنامه کنگره ها


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=387

  تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ساعت: ۱۴:۴۰