یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

AMP, Radio Lacan : Newsletter n° ۲۸

برنامه کنگره ها

RADIO LACAN

برنامه کنگره ها


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=672

  تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ساعت: 12:35