سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

CPCT-Paris 2e rendez-vous : “La pulsion, forme supérieure de la demande” 14 mars

Deuxième rendez-vous clinique et de formation du CPCT-Paris
alt

alt
le 14 mars 2015,
de 13h30 à ۱۸ heures
92 bis Bd du Montparnasse, 75014 Paris


Il est possible de s’inscrire sur place

CPCT-Paris
La pulsion, forme supérieure de la demande
le 14 mars 2015 avec Philippe La Sagna


Freud la décrivait comme un « concept-limite entre le psychique et le somatique ». Lacan, poursa part, la travaillera comme une « exigence du corps » et une « demande » à la fois.

Concept fondamental de la psychanalyse pour l’un comme pour l’autre, Freud la qualifiera de « mythe » et Lacan de « fiction ».

Comment penser la pulsion, cette notion fondamentale liée intimement à notre pratique de la psychanalyse dont Lacan rappelait qu’elle faisait le « poids clinique » de chacun de nos cas ?

Les rendez-vous cliniques et de formation du CPCT-Paris vous proposent une après-midi d’échanges autour de la pulsion le 14 mars prochain.
Copyright © ۲۰۱۵ CPCT Formation, All rights reserved.
Vous faites partie de la liste de diffusion CPCT Formation

Our mailing address is:

CPCT Formation

۲۰ allée des Frères Voisin

Paris ۷۵۰۱۵

France


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8460

  تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: 16:05