پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

ÊTRE MÈRE À LILLE : Rencontre estivale des cartels le 5 juillet

برنامه کنگره ها

برنامه کنگره ها


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=1178

  تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۳، ساعت: ۲۰:۳۹