شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:English، دکتر میترا کدیور، روانکاوی در انجمن فرویدی

the example of Mitra Kadivar in the Islamic Republic of Iran

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

member of Freudian Association:
لکان کوتیدین شماره ۷۲۳
https://freudianassociation.org/?p=35267

Je dis « Université populaire », parce que le terme est connu, qu’il a cours, et qu’il indique bien que nous prendrons à cœur cette « éducation freudienne du peuple français » que j’appelais de mes vœux au début de cette décennie – sauf à l’étendre à tous les peuples, comme nous y encourage l’exemple de Mitra Kadivar en République islamique d’Iran.
google translate
I say “People’s University”, because the term is known, that it is current, and that it indicates well that we will take to heart this “Freudian education of the French people” which I called for at the beginning of this Decade – except to extend it to all peoples, as encouraged by the example of Mitra Kadivar in the Islamic Republic of Iran.

قابل توجه IPA ، NAAP ، MIT press!
Mitra Kadivar and Freudian Association of Iran inspired Jacques Alain Miller to establish L’UNIVERSITE POPULAIRE JACQUES-LACAN!
Meet the Unique Freudian Association of Iran, Mr. President!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36590

  تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۲۳:۳۰