پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

I am a human being

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم زهرا م. در مورد «کنگره خواری»
برنامه های پایانی هر روز »کنگره خواری«معرفی بیمار بود. همه روانکاوان کنگره که به معرفی کیس خود پرداختند، گزارش کردند در رابطه با بیمارشان دچار انتقال متقابل شده اند. بیماران مشکلات زیادی برای روانکاونشان به وجود آورده بودند که دیگر از اواسط گزارش کیس مشخص نبود این وسط بیمار کیست، روانکاو کیست. این گزارش ها شکست و وضعیت ناتوان کننده و ندانم کاری آنها را نشان می داد که خود نیز به آن اذغان داشتند. اما چرا این کیس ها را معرفی کردند؟ شاید پاسخ این باشد که آنها فکر می کنند روانکاوی، یعنی انتقال متقابل و هر که حالش بدتر شود ، درنتیجه روانکاوتر است و در کار خود موفق تر. تصور می کنم از نظر آنها انتقال متقابل هنر است و به داشتن آن افتخار می کنند. توضیح روانکاو کنگره در مورد انتقال متقابل و این وضعیت اسفناک در برابر بیمارش چنین است : I am human being. خوب، بیمار مگر human being نیست؟ پس چرا برای فردی داشتن این علائم بیماری محسوب می شود، ولی هر یک از این علائم برای خود روانکاو یک امتیاز است؟

 

 

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم زهرا م.
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=4539

  تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۳، ساعت: ۱۳:۲۸