پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی

J44 – ÊTRE MÈRE : ­FLASH LACANIEN 15

کنگره های بین المللی

کنگره های بین المللی

LIRE LA SUITE

دریافت فایل کنگره های بین المللی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=1329

  تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۳، ساعت: ۱۷:۰۵