جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:English، روانکاوی در انجمن فرویدی، محیط زیست دلخراش ما، ویدئوها

This man saved a mother-wolf and her pups, and four years later the pack found him

منبع: یوتیوب


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=51601

  تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹، ساعت: ۱۷:۱۶