دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

NGO ها؛ چرایی وجود و اهمیت کارکرد

آنچه باعث افزایش روبه رشد این سازمان ها در جوامع شهری شده فزونی آگاهی و گستردگی دانش و خرد جمعی بوده است که در ذهن هر شهروندی تبلور یافته و آن را به حرکت و دغدغه وا داشته است. از ویژگی های این سازمان های مردم نهاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

 

 

 

 

 

 

نواندیش-صادق بهاری بابادی* : در تعریف (NGO) ها باید گفت که، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند ، که بودجه این سازمان‌ها از طریق کمک‌های مردمی یا سازمان‌های دولتی تأمین می‌شود. سازمان های مردمی که به نوعی در تمایز با سازمان های دولتی و حاکمیتی قرار دارند با وجهه ی مردمی خود به نوعی در تلاش به عنوان میانجی و واسطه بین توده مردم و ساختار حاکمیت ودولت به ابراز نقش می پردازند، نکته قابل توجه اینکه NGO با توجه به نیاز جامعه ایجاد می‏شوند.
امروزه در تمامی کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه تشکیل سازمان های مردم نهاد (NGO) رو به افزایش است به طوری که در هندوستان دو میلیون و در کنیا ۲۴۰ سازمان مردم نهاد سالانه تشکیل می شود.که فلسفه و کارکرد آنها برگرفته از نگاه بومی و محلی در راستای رفع موانع توسعه، نظام های مدیریتی غلط و جهانی سازی در غالب برنامه ای منظم و مشترک گروهی ارائه شده است.
آنچه باعث افزایش روبه رشد این سازمان ها در جوامع شهری شده فزونی آگاهی و گستردگی دانش و خرد جمعی بوده است که در ذهن هر شهروندی تبلور یافته و ان را به حرکت و دغدغه وا داشته است. از ویژگی های این سازمان های مردم نهاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– بدنه سازمان های مردم نهاد را آدم های با انگیزه تشکیل می دهد.
– این اعضا به اختیار و میل خود همگام شده اند.
– این افراد دنبال منافع و سود فردی و کسب درآمد نیستند و منافع جمع را بر منافع فرد ترجیع می دهند.
– اهداف مشترک و ویژه ای را دنبال می کنند، چراکه به نوعی می توان گفت این سازمان ها با اهداف ویژه که معرف ماهیت آنهاست شناخته می شوند.
سازمان های مردم نهاد در شهر های کوچک و بزرگ می توانند با استفاده و کاربرد مدیریت دانش و تخصص به عنوان اتاق های فکر برای اتخاذ تصمیم گیری صحیح تر و سیاست گذاری عقلانی تری مورد استفاده حکمروانان محلی قرار گیرند و اینچنین نوید بخش چشم انداز روشنی برای تحول در مدیریت شهری آینده مناطق و نواحی داشته باشند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین/ دانشگاه تربیت مدرس
منبع: نواندیش

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12328

  تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۰۱