شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:English، تاویستوک، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سیرک های ادواری محمد صنعتی، قابل تامل، ویدئوها

Tavistock Institute, CIA, MIT, Mass Mind Control

Tavistock Institute for Global Manipulation

 

منبع: یوتیوب


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=48389

  تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت: 10:46