دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزیر مستعفی بهداشت

There are more hashtags on the way

دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵

Member of Freudian association:
Respectable Minister of Health and Medical Education
There are more hashtags on the way

#PsychoanalysisForIranNow

#PsychoanalysisInPrisonInIran


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23480

  تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 13:01